منطقه والونیای بلژیک تحت تأثیر سیل قرار گرفته و گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است

اروپا 10:32 به وقت گرینویچ ، 25.07.2021یک URL کوتاه دریافت کنید https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/10/1083395530_0:150:2730:1686_1200x675_80_0_0_a_161d5e891779b77ddbbaa606d7c1266c.jpg اسپوتنیک بین المللی https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png https://sputniknews.com/europe/202107251083458120- بلژیک-والون-منطقه-به-طغیان-بدون-قربانیان-گزارش-می

بیشتر بخوانید

گزارش ها حاکی از واژگونی کشتی ها در جنوب چین است که 70 نفر را در آب می گذارد

آسیا و اقیانوس آرام 08:20 به وقت گرینویچ ، 25.07.2021یک URL کوتاه دریافت کنید https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1082518599_0:223:1280:943_1200x675_80_0_0_0_22e8862d20697d3f33c93042f8add9ff.jpg اسپوتنیک بین المللی https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره

بیشتر بخوانید

فیلم ها: بیش از 160،000 نفر علیه ویروس کرونا در فرانسه تظاهرات می کنند

اروپا 03:06 به وقت گرینویچ ، 25.07.2021یک URL کوتاه دریافت کنید https://cdn1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/1083457041_0:107:3072:1835_1200x675_80_0_0_db039902310fe7e93b7806fda76eda01.jpg اسپوتنیک بین المللی https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdn2.img.sputniknews.com/i/logo.png https://sputniknews.com/europe/202107251083457086- فیلم

بیشتر بخوانید